Diecézna púť k Snežnej Panne Márii v Úhornej

Tak, ako každoročne, pozývame Vás na Diecéznu púť k Snežnej Panne Márii v Úhornej, ktorá sa uskutoční v dňoch 3. – 4. augusta 2019. Púť sa bude konať na pútnickom mieste pri Kaplnke Snežnej Panny Márie nad obcou Úhorná. Program celej púte sa dozviete po kliknutí na obrázok plagátu nižšie.

plagát s programom Diecéznej púte

Tajch Tag 2019

Jedenásteho ročníka súťaže vo varení gulášu, ktorý sa uskutočnil dňa 29.06.2019 na Smolníckom Tajchu (zaužívane Jazero Úhorná), sa zúčastnilo 15 súťažných družstiev, ktoré zabojovali o najlepší guláš. Pre všetky súťažné družstvá boli pripravené hodnotné ceny a pamätné drevené medaile. Podujatie bolo sprevádzané krásnym počasím, hojným počtom návštevníkov, príjemnou atmosférou, dobrou náladou, ku ktorým prispeli aj hudobní hostia, tanečná skupina a detské atrakcie.

Chceme sa veľmi pekne poďakovať všetkým účastníkom podujatia organizátorom, dobrovoľníkom, hosťom, partnerom, sponzorom a obciam Úhorná a Smolnícka Huta za skvelú spoluprácu a vydarenú akciu.

Fotografie sú zverejnené so súhlasom autora Lukáša Tótha

Podzemná banská expozícia v Smolníku !

Majitelia penziónu Marianna, ktorý sa nachádza na námestí obce Smolník, pôvodne v jednom z najstarších mestských domov v bývalom sídle grófa Silvestra Joanelliho, pripravili v spolupráci s Ústavom geoturizmu Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach expozíciu v podzemných chodbách tohto penziónu, zameranú na banskú históriu našej obce. Táto expozícia súčasne dopĺňa historickú miestnosť obce Smolník, ktorá je predovšetkým zameraná na históriu bývalej tabakovej továrne na výrobu cigár.

Expozícia je dostupná pre širokú verejnosť denne (od pondelka do soboty) v čase od 8:00 – 12:00 hod a od 14:00 – 17:00 hod, pre väčšie skupiny (nad 5 osôb) po dohode na tel. č. 053/47 99 349
0904 496 902
marianna.centrum@mail.t-com.sk

                                        

                                         

Nakladanie s odpadom v našej obci !

Pôvodca komunálnych odpadov je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce. Tiež je povinný:

  • zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
  • užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
  • ukladať zmesový komunálny odpad , oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

Preto apelujeme na občanov obce Smolník, aby si osvojili tieto povinnosti nakladania a zaobchádzania s odpadmi a dostali ich do praxe, pretože sa ešte stále vyskytujú prípady nesprávneho a nevhodného nakladania s odpadmi !!!

Praktická rada : Okrem iných činností je tiež zakázané zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad.

Stavanie mája

Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola v minulosti symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj.

Zvyk pochádzajúci z antických čias sa udržal do dnešných čias. K nemu sa v posledný aprílový deň pripojila aj naša obec. Na námestí bol vztýčený mladý smrek, vyzdobený vencom a stuhami.

Zimná údržba obecných komunikácii

Milí spoluobčania,

zimná údržba obecných ciest a chodníkov prebieha postupne podľa aktuálneho počasia a frekventovanosti ciest.

Ak potrebujete nahlásiť zlý stav alebo pomoc prípadne z nejakého dôvodu uprednostniť nejaký úsek prosím kontaktujte:

starostu obce – 0911 889 012

zástupca starostu obce Ján Hvišč – 0904 345 941

koordinátora Peter Capcara – 0918 039 387

Robíme všetko pre to aby boli tieto cesty posypané a zjazdné.

Za pochopenie ďakujeme

Novoročný príhovor starostu

Vážení spoluobčania!

Pred niekoľkými hodinami sme spoločne prekračovali prah starého roka a zároveň sme sa tak dotkli pôdy toho nového. Aký je to zrazu pocit, obracať list kalendára s uvedomením, že všetko začína od znova?  Je pred nami 365 dní, čo znamená 365 nových, úžasných príležitostí. Môžeme sa zdokonaľovať, malými krokmi sa meniť, nemusíme nič, no môžeme všetko.

Tento čas, je zároveň dôležitý preto, aby sme pookreli a obzreli sa späť. Čo vidíme? Obraz tých dobrých dní, kedy sme boli šťastní, no  vybavia sa aj dni, ktoré boli o čosi viac zamračené, no práve tie pomáhali  uvedomovať si hodnotu dní, ktoré boli sprevádzané slnečným žiarením.

Jednoducho povedané, predchádzajúci rok bol tvorený striedaním tých dobrých a menej dobrých udalostí. Je to sínusoida života, akýsi zákon prírody, ktorá nás učí chápať rovnováhu.

Odhliadnuc od osobných životov, teda zoskupením každého jedného, sa nám vyskladá obraz života obce v rámci uplynulého roka    2018. Prechádzali sme rôznymi prekážkami, učili sme sa neostávať ležať , učili sme sa byť silní v momentoch, kedy to nebolo práve najľahšie. Spoločne sa prežívali aj dni radosti, dni, kedy úspech na nás mával a bol tak našou odmenou za dobre odvedenú prácu.

Sú veci, ktoré mohli byť vykonané lepšie, teda mohli byť spravené inak. Našťastie, aj pre nás platí fakt 365tich dní, čiže možností, čím sa nám dostáva do rúk neuveriteľný dar, ktorý využijeme najlepšie, ako vieme.

Milí Smolníčania, dovoľte, aby som Vám zo srdca poprial rovnováhu. Dni také, ktoré budú plné slnečného svetla no zároveň aj dni mierne upršané, ktoré naučia chápať hodnotu tých slnečných. Prajem Vám veľa šťastia, no samozrejme aj príležitosti, vďaka ktorým nastane pochopenie, že šťastie nie je samozrejmé. Prajem Vám aj okolie tých správnych ľudí, vďaka ktorým to má zmysel, no na druhú stranu prajem prúd  takých, ktorí nás donútia uvažovať nad skutočnými hodnotami v živote.

Šťastný nový rok 2019!

PRÍHOVOR STAROSTU

Vážení spoluobčania!

Z vrúcneho srdca by som sa Vám chcel poďakovať  za to, že ste mi v komunálnych voľbách 2018 opäť prejavili  svoju dôveru.

Vašim ÁNO sa spolu s novozvoleným obecným zastupiteľstvom stávame správcami Vašej dôvery a to obdobie nasledujúcich štyroch rokov.

O dôvere toho človek počúva mnoho, pre mňa je dôležité poznanie, že dôvera je krehká a akákoľvek manipulácia s ňou jej dokáže nezvratne ublížiť.

Volebný mandát nám zverený, nás teda nie len zaväzuje, ale vytyčuje nám to pravé posolstvo- neublížiť Vašej dôvere.

Práca, ktorú budeme vykonávať, bude vychádzať z našich plných síl, budeme ochotní bojovať na doraz a ak nebudeme vládať, tak  pridáme.

Budeme chápať potrebu odosobnenia a za nevyhnutnosť považovať vzájomnú spoluprácu, ktorá bude realizovateľná  v momente, keď sa vyrovnajú hranice medzi pomyselnými  súperiacimi tábormi. Verím, že nám v tom pomôže pokora, ktorá patrí medzi jednu z najvzácnejších cností v živote človeka.

Chceme počúvať Váš hlas, chceme aby boli Vaše myšlienky  inšpiráciou pri samotnom procese progresu obce.

Potrebujeme, aby ste boli našou súčasťou, my sa chceme stať tou Vašou.

Nebojte sa hovoriť nahlas, nebojte sa hovoriť verejne a otvorene.

Apelujem nato, že to my sme sa stali Vašimi služobníkmi, nie naopak.

Spájajme sa- spájajme naše záujmy a pozerajme pritom na jeden spoločný cieľ, ktorý je nám drahý a to vytváranie takej obce, ktorá bude dávať pocit domova, bezpečia. Skúsme malými krokmi prinavracať Smolníku to, čo si zaslúži- dedinku, ktorá bude inšpiráciou.

Verím, že spoločnými silami a jedine tými, to zvládneme.

 

Radoslav Dlugoš

starosta obce Smolník