Predaj kalendára

Nástenný kalendár (14cstrán), v rozmere 52 na 36cm, s myšlienkou na každej strane, so Slovenským i Českým menoslovím. Fotografie v kalendári sú z oblasti medzi Osadníkom a Hekerovou. Cena kalendára je 8,50 eur.

Kalendár si môžete zakúpiť na Obecnom úrade Smolník.

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu a otvorenie expozície – Príbeh medi – Smolník

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu a otvorenie expozície  –   Príbeh medi – Smolník

ktorá sa bude konať v dňoch 18. – 20. 12. 2020 v priestoroch Alžbetinho domu v Smolníku, pri príležitosti otvorenia expozície, ktorá je prvou etapou rovnomenného projektu banského turizmu v historickom kráľovskom banskom meste Smolník. Konferencia s prehliadkou expozície: 17.12.2020

Garanciu nad konferenciou prevzali:

Radoslav Dlugoš, starosta obce Smolník,

Dr.h.c. Prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., dekan Fakulty BERG, TU Košice

Dr.h.c. Prof. Dr. Carsten Drebenstedt, TU Bergakademie Freiberg, Nemecko

Autori expozície              

Prof.h.c., Dr.h.c. Prof. Dr. Pavol Rybár, TU Bergakademie Freiberg, Nemecko

RNDr. Karol Weis, PhD., UMB, Fakulta prírodných vied, Banská Bystrica

Doc. RNDr. Stanislav Jeleň, PhD. UMB, Fakulta prírodných vied, Banská Bystrica

a občianske združenie GeoTour, Košice

Sponzori konferencie a expozície

Finančná podpora:             

  GeoTour o.z.

Nefinančná podpora: Fakulta BERG TU Košice, Obec Smolník, Lesy Smolník, s.r.o. a občania obce Smolník – Artur Alójzy Nitkowski,  Ing. Lucia Zmijová, Ing.Ladislav Macko, Ing.Štefan Franko

Organizátori medzinárodnej konferencie Príbeh medi – Smolník si vyhradzujú právo preloženia termínu v prípade, ak si to situácia s COVID 19 vyžiada.

2.kolo testovania

Vážení občania,

dňa 7.11.2020 a 8.11.2020 sa uskutoční celoplošné testovanie, ktoré bude od  7:00 do 21:30 na multifunkčnom ihrisku v našej obci. V čase od 12:00 do 13:00 bude obedňajšia prestávka, v čase od 18:00 do 18:30 bude prestávka na večeru. Otestovať sa môžete prísť kedykoľvek mimo času prestávok. Nezabudnite si vziať so sebou OBČIANSKY PREUKAZ, dieťa nad 10 rokov v sprievode rodiča S KARTIČKOU POISTENCA. Spôsob testovania bude na mieste riadený príslušníkom ozbrojených síl.  Upozorňujeme občanov, aby sledovali oficiálne usmernenia obce k testovaniu. Obec po zvážení všetkých alternatív dospela k tomu, neobmedzovať žiadnu skupinu obyvateľstva, preto môžu občania pristupovať k testovaniu priebežne. Žiadame o trpezlivosť.