Poďakovanie za pomoc a účasť pri testovaní

Chceme sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili prvého kola celoplošného testovania na COVID-19.

Veľké ĎAKUJEME patrí zdravotníkom a dobrovoľníkom, ktorí sa ochotne ponúkli na pomoc v našej obci. Vojakom, dobrovoľným hasičom, policajtom a taktiež pracovníkom z obecného úradu, ktorí popri svojej práci dokázali v krátkom čase pripraviť podmienky na testovanie. ĎAKUJEME patrí aj vedúcej a zamestnancom Reštaurácie Alžbeta, ktorí nám vyhoveli vo všetkom a zabezpečili pitie a skvelú stravu počas víkendu.

Rovnako veľké ĎAKUJEME patrí 592občanom, ktorí preukázali svojou účasťou zodpovedný prístup k testovaniu a zabráneniu šírenia vírusu.

Pristavenie veľkoobjemového kontajnera

Oznamuje občanom, že lístie a orezky zo stromov a kríkov zo svojich záhrad môžu uložiť do veľkoobjemového kontajnera, ktorý je dočasne pristavený v parku na námestí.

Žiadame občanov, aby biologický odpad ukladali do kontajnera bez obalov, orezky zo stromov a kríkov by mali byť v dĺžke cca 30 cm.

1.kolo testovania

Vážení  občania,

1.kolo celoplošného testovania sa uskutoční v dňoch od 31.10.2020 (sobota) do 1.11.2020 (nedeľa). Odberné miesto sa bude nachádzať  na multifunkčnom ihrisku pred budovou Materskej školy v Smolníku.  Test bude možné absolvovať v čase od 8:00-12:00 a 13:00-20:00.

Občanom budú pridelené registračné čísla, na základe ktorých budú postupne testovaní. Nezabudnite si priniesť OBČIANSKY PREUKAZ.

Prosíme všetkých, ktorí majú záujem o dobrovoľnícke práce pri testovaní v obci, aby sa telefonicky nahlásili na obecnom úrade.

Takúto náročnú a zodpovednú prácu môžeme zvládnuť len spoločnými silami.

ČO MUSÍTE VEDIEŤ?

 • Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od desať rokov.
 • Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu.
 • Testovania sa nezúčastnia klienti Domovov sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti v nemocniciach, ktorým bude testovanie vykonané priamo vo svojich zariadeniach.
 • Testovanie prebehne v dvoch víkendoch po sebe. Odporúča sa absolvovať obe testovania. Medzi testovaniami – rovnako ako teraz – sa odporúča eliminovať stretávania na nevyhnutné minimum a dodržiavať schválené epidemiologické opatrenia.
 • Kde to bude možné, bude testovanie prebiehať vo vonkajšom prostredí. Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste.
 • Testovanie prebehne za prísnych epidemiologických opatrení, miestnosti budú dezinfikované.
 • Na poriadok a dodržiavanie pravidiel bude dohliadať prítomný príslušník Policajného zboru SR a Ozbrojených síl SR.
 • Testujúci personál bude vopred testovaný.
 • Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál.
 • Vzorky budú bezpečne zlikvidované.
 • Test môžete absolvovať na ľubovoľnom odbernom mieste v čase 08:00 – 12:00 h a 13:00 – 20:00 h, nemusíte sa vracať do miesta trvalého bydliska. Prosíme Vás však, aby ste prioritne využívali odberné miesta zriadené vo Vašom meste alebo obci.

Sviatok všetkých svätých

Žijeme v konzumnej dobe, s ktorou súvisí vytváranie veľkého množstva odpadu. Aj v čase Dušičiek prichádzajú na scénu plasty – svietniky, umelé kvety či vence. Toto sú všetko veci, ktoré končia po pár týždňoch v odpade, no žiaľ nie v separovanom.

Ideálnym riešením je preto snaha o zníženie množstva odpadu. Treba zvážiť, či naozaj potrebujeme mať na hroboch našich blízkych desiatky kahancov a umelých kytíc, poprípade ich  nahradiť prírodnými materiálmi, ktoré sú neporovnateľne menšou záťažou pre životné prostredie.

Reštaurácia Alžbeta – oznam

Reštaurácia Alžbeta oznamuje, že napriek sprísneným podmienkam bude v reštaurácii fungovať okienkový predaj, kde si môžete posedieť na terase. V reštaurácii sa i naďalej varí, jedlo si môžete vychutnať na terase, dôchodcovia si môžu vziať jedlo v obedári, prípadne donesieme domov.

Dekrét – Rada starostov a primátorov Košického samosprávneho kraja

P.starosta Radoslav Dlugoš bol včera, dňa 08.09.2020, zvolený predsedom Košického samosprávneho kraja Rastislavom Trnkom do funkcie člena Rady starostov a primátorov Košického samosprávneho kraja, zástupcu okresu Gelnica.

Srdečne blahoželáme.