IV. Reprezentačný ples obce Smolník

Sobota –  10. februára 2018 bola v našej obce “plesová”. V Reštaurácii Alžbetin dom sa po roku konal v poradí už IV. Reprezentačný ples obce Smolník, ktorý organizovala obec Smolník v spolupráci s obchodnou spoločnosťou Lesy Smolník s.r.o. a Reštauráciou Alžbetin dom.  Krásne dámy, elegantní páni, modrá ruža pre každú dámu, reprezentačné priestory,  hudobná skupina Excelent, folklórna skupina Pristaše z Košíc, chutné jedlo, atraktívne tomboly, dobrá nálada, úsmevy na tvárach prítomných a zábava až do skorých ranných hodín,  to všetko prispelo k tomu, že tohtoročný ples nezostal nič dlžný svojmu názvu… Príjemnú atmosféru celého večera si môžete vychutnať na priložených fotografiách.                                                                                h.č.

Návšteva p. prezidenta Kisku v Gelnickom okrese-stretnutie so starostami regiónu

V pondelok 29. januára 2018 navštívil okres Gelnica p. prezident Andrej Kiska –  po návštev okresného mesta  sa konalo pracovné stretnutie p. prezidenta Kisku s niektorými starostami obcí nášho regiónu na pôde OcÚ v Prakovciach. Tohto stretnutia sa zúčastnil aj náš p. starosta Radoslav Dlugoš, diskutovalo sa o problémoch nášho regiónu, tak dúfajme, že “zakliaty svet”, ako nazval p. prezident okres Gelnica bude zmenený na status “krásny svet” a problémy náš všetkých s pracovnými príležitosťami, zdravotníctvom a školstvom budú vyriešené….

Fašiangová zabíjačka 2018

V sobotu 27. januára 2018 sa konala v našej obci v poradí už šiesta Fašiangová zabíjačka, ktorú už tradične organizuje obec Smolník v spolupráci s obchodnou spoločnosťou Lesy Smolník s.r.o., Reštauráciou Alžbetin Dom a PS Hekerová. Chutné zabíjačkové špeciality a polievky, bryndzové pagáče, šišky,  “Butterpranfain”, príjemné počasie, dobrá nálada, úsmevy na tvárach prítomných, p. Pavol Zvirinský so svojou heligónkou boli zárukou príjemne a veselo stráveného dňa. ĎAKUJEME všetkým prítomným organizátorom, ktorí sa pričinili o to, že aj tohtoročná Fašiangová zabíjačka bola presne taká, aká má byť !                                                                                                                                                                           h.č.

Odstraňovanie porúch na odpadovo – kanalizačnom potrubí

Začiatkom mesiaca Január 2018 sme opätovne odstraňovali poruchu na odpadovo – kanalizačnom potrubí. Počas prečisťovania odpadových rúr bolo zistené, že k upchatiu došlo predmetmi, ktoré  tam nepatria – handry, vlhčené utierky, menšie lopty a podobne. Žiadame občanov, aby dbali na správne používanie odpadového systému a nesplachovali predmety, ktoré patria  do komunálneho odpadu. V prípade, že sa bude táto situácia opakovať budú dotknuté osoby participovať na nákladoch súvisiacich s odstránením poruchy.

NOVOROČNÝ PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

Vážení spoluobčania, milí návštevníci a priatelia našej obce !

     V uplynulých dňoch sme v kruhu svojich najmilších prežívali najkrajšie sviatky v roku – VIANOCE, pred niekoľkými hodinami sme sa rozlúčili s rokom 2017 a opäť sme o rok starší, určite skúsenejší a pevne verím, že aj spokojní a šťastní.

     Dovoľte mi, aby som sa Vám na prahu Nového roka prihovoril a tým vyjadril všetkým, milí moji spoluobčania svoju vďaku a úctu. Keď sa začína niečo nové – a príchod roka 2018 je pre nás niečím novým, už akosi k tomuto času patrí aj zhodnotenie uplynulého roka 2017. Nedá sa však niekoľkými vetami zhodnotiť práca za 365 dní, ktoré prešli akosi prirýchlo a spolu s poslancami OZ, ako aj pracovníkmi OcÚ sme sa snažili robiť maximum, aby sme mali všetci vhodné podmienky pre spokojný a plnohodnotný život v naše krásnej obci. Zhodnotenie, čo sa urobilo dobre, alebo zle, či všetky aktivity v akomkoľvek smere v priebehu roka boli postačujúce, nechávam na Vašom subjektívnom zhodnotení. Počas celého roka sme sa snažili pravidelne o všetkom zrealizovanom informovať širokú verejnosť prostredníctvom webovej stránky obce, rozhlasom, alebo ako je to v našej obci už dobrým zvykom našimi Smolníckymi novinami. Nepodarilo sa urobiť všetko, čo sme si predsavzali, mnohé naše priority a plány boli zmenené napr. neschválením podaných projektov, alebo rozhodnutiami kompetentných inštitúcií. Aj napriek prekážkam sme pevne rozhodnutí pokračovať v práci ďalej, veď aj prekonávanie prekážok patrí k nášmu životu. Nie sme všetci rovnakí, mám rôzne názory, to je pre človeka úplne prirodzené. Skúsme však všetci v našej obci žiť, ako jedna veľká rodina, skúsme sa znížiť jeden k druhému, snažme sa chápať a počúvať navzájom a keď toto splníme, určite budeme všetci spolu šťastní tak, ako sa to v dobrej rodine patrí !

     Milí spoluobčania, dovoľte mi, aby som sa Vám opätovne poďakoval za všetko, čo ste v priebehu roka urobili pre našu krásnu obec a je úplne jedno, v akom to bolo rozsahu a v akej oblasti. Ďakujem tiež poslancom OZ, svojim spolupracovníkom na OcÚ, zamestnancom ZŠ s MŠ, Reštaurácie Alžbetin dom a obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o. za ich každodennú prácu.

     V závere mi dovoľte popriať Vám do Nového roka 2018 hlavne pevné zdravie, veľa radosti, šťastia, spokojnosti, božie požehnanie, veľa krásnych a obyčajných dní, ktoré budú popretkávané láskou, úsmevom, ľudskou spolupatričnosťou, nech sa Vám splnia všetky Vaše plány, nech sú naplnené ciele, ktoré ste si pri novoročných blahoželaniach vytýčili, nech sú šťastné Vaše rodiny, prajem Vám, aby ste mali vždy v svojej blízkosti človeka, ktorý Vás bude držať za ruku nielen v šťastných chvíľach, ale hlavne vtedy, keď budete potrebovať pomoc, podporu, pochopenie. Tešte sa z každodenných maličkostí a mne bude veľkou cťou a potešením, ak budete nasledujúcich 365 dní prežívať v našej krásnej obci Smolník šťastne a spokojne.

                                                                                                                                                                                                ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK  2018 !

                                                                                                                                                                                                                                           S úctou Váš starosta, Radoslav Dlugoš