Pozvánka

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie Občianskeho združenia Baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta, ktoré sa uskutoční dňa 30. januára 2010, t. j. v sobotu o 17.00 h v obradnej sieni Obecného úradu v Smolníku. (viac…)

Základnú údaje ZO SZZP v Smolníku

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých vznikla 27.1.2002. Táto organizácia patrí medzi najaktívnejšie spoločenské organizácie v Smolníku. Má 155 členov.

Výbor ZO SZZP  : Mária Širillová                  –    predseda

Gabriela Saxová                –   podpredseda

Mária Kumpitschová       –  tajomník

Kveta Šenkýrová              –   hospodár

Eva Liptáková                    –   kultúra

Magda Hütterová             –    kronika

Ivan Romančík                  –     šport

Členovia : Tomáš Miroslav, Oravec Jozef, Slovinská Mária, Kluknavská Dana, Theiszová Edita

POZVÁNKA

Slovenský zväz zdravotne postihnutých v Smolníku Vás pozýva dňa 16.02.2010 o 17.30 hod. na fašiangový večierok v Alžbetinom dome. Pred večierkom je o 16.30 hod. svätá omša za živých členov organizácie v RKK v Smolníku. Poplatok 5.– €  (večera a prípitok)

Srdečne Vás pozýva Výbor  ZO SZZP v Smolníku

Prihlásiť sa môžete do 12.02.2009 pri p. Liptákovej, p.Jägerovej, p.Šenkýrovej, v Úhornej pri p. Širilovej a v Smolníckej Hute na Obecnom úrade.

Plán činnosti na rok 2010

JANUÁR :   Zasadnutie výboru ZO, Príprava HČS, Hlásenie za 2. polrok 209, HČS-inkaso známok a kontrola preukazov
FEBRUÁR : Zasadanie výboru, Omša za živých a mŕtvych členov organizácie, Fašiangový večierok, Kúpanie Vrbov
MAREC
:  Zasadanie výboru, Príprava a výber rekondičných pobytov, Soľná jaskyňa Rožňava
APRÍL :Zasadanie výboru, Príprava hlásení, Príprava programu na Deň matiek, Dáma Prakovce, Zájazd Poľsko
MÁJ :   Zasadanie výboru, Rekondičný pobyt Michalovce-Šírava, Oslava Dňa matiek, Jarný pochod Volovec-2roč.-výzva Nálepovku JÚN :  Zasadanie výboru, Guláš v prírode-opekanie,Rekondičný pobyt-Šírava, termálne kúpalisko-Spišský hrad, Markušovský kaštieľ, Okresné športové dni-účasť
JÚL: Zasadanie výboru, Hlásenie na OR, Výlet- pešia túra-ružencová cesta Smolník-Štóska kaplnka 
AUGUST
:  Zasadanie výboru, Príprava projektu Strelecký deň (28.08. alebo 4.9.), Prechádzka po Náučnom chodníku – Smolnícka Píla  SEPTEMBER : Zasadanie výboru, Strelecký deň
OKTÓBER :  Zsadanie výboru, Oslavy-posedenie so seniormi, Hlásenia a inventerizácia majetku, Registrácia na 2%,
NOVEMBER : Zasadanie výboru, Seminár Kráčame vpred, Katarínsky večierok 
DECEMBER
: Zasadanie výboru, Nálepkovo – Náš deň, Jaklovce – stolný tenic, Slávnostné zasadnutie – záver roka

Počas celého roka budem sledovať jubileá našich členov, zúčastňovať sa okresných akcií a program budem aktuálne upravovať podľa záujmu a potrieb.