Pozvánka

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie Občianskeho združenia Baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta, ktoré sa uskutoční dňa 30. januára 2010, t. j. v sobotu o 17.00 h v obradnej sieni Obecného úradu v Smolníku. (viac…)

Základnú údaje ZO SZZP v Smolníku

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých vznikla 27.1.2002. Táto organizácia patrí medzi najaktívnejšie spoločenské organizácie v Smolníku. Má 155 členov.

Výbor ZO SZZP  : Mária Širillová                  –    predseda

Gabriela Saxová                –   podpredseda

Mária Kumpitschová       –  tajomník

Kveta Šenkýrová              –   hospodár

Eva Liptáková                    –   kultúra

Magda Hütterová             –    kronika

Ivan Romančík                  –     šport

Členovia : Tomáš Miroslav, Oravec Jozef, Slovinská Mária, Kluknavská Dana, Theiszová Edita

POZVÁNKA

Slovenský zväz zdravotne postihnutých v Smolníku Vás pozýva dňa 16.02.2010 o 17.30 hod. na fašiangový večierok v Alžbetinom dome. Pred večierkom je o 16.30 hod. svätá omša za živých členov organizácie v RKK v Smolníku. Poplatok 5.– €  (večera a prípitok)

Srdečne Vás pozýva Výbor  ZO SZZP v Smolníku

Prihlásiť sa môžete do 12.02.2009 pri p. Liptákovej, p.Jägerovej, p.Šenkýrovej, v Úhornej pri p. Širilovej a v Smolníckej Hute na Obecnom úrade.

Plán činnosti na rok 2010

JANUÁR :   Zasadnutie výboru ZO, Príprava HČS, Hlásenie za 2. polrok 209, HČS-inkaso známok a kontrola preukazov
FEBRUÁR : Zasadanie výboru, Omša za živých a mŕtvych členov organizácie, Fašiangový večierok, Kúpanie Vrbov
MAREC
:  Zasadanie výboru, Príprava a výber rekondičných pobytov, Soľná jaskyňa Rožňava
APRÍL :Zasadanie výboru, Príprava hlásení, Príprava programu na Deň matiek, Dáma Prakovce, Zájazd Poľsko
MÁJ :   Zasadanie výboru, Rekondičný pobyt Michalovce-Šírava, Oslava Dňa matiek, Jarný pochod Volovec-2roč.-výzva Nálepovku JÚN :  Zasadanie výboru, Guláš v prírode-opekanie,Rekondičný pobyt-Šírava, termálne kúpalisko-Spišský hrad, Markušovský kaštieľ, Okresné športové dni-účasť
JÚL: Zasadanie výboru, Hlásenie na OR, Výlet- pešia túra-ružencová cesta Smolník-Štóska kaplnka 
AUGUST
:  Zasadanie výboru, Príprava projektu Strelecký deň (28.08. alebo 4.9.), Prechádzka po Náučnom chodníku – Smolnícka Píla  SEPTEMBER : Zasadanie výboru, Strelecký deň
OKTÓBER :  Zsadanie výboru, Oslavy-posedenie so seniormi, Hlásenia a inventerizácia majetku, Registrácia na 2%,
NOVEMBER : Zasadanie výboru, Seminár Kráčame vpred, Katarínsky večierok 
DECEMBER
: Zasadanie výboru, Nálepkovo – Náš deň, Jaklovce – stolný tenic, Slávnostné zasadnutie – záver roka

Počas celého roka budem sledovať jubileá našich členov, zúčastňovať sa okresných akcií a program budem aktuálne upravovať podľa záujmu a potrieb.

Zlúčenie Smolnických web stránok

Naša obes mala donedávna (konkrétne do včera) dve stránky. Túto smolnik.sk a staršiu, ale o to navštevovanejšiu stránku smolnik.gl.mesto.sk. Po vzájomnej dohode s tvorcom tejto stránky sme ich spojili do jednej. Väčšinu materiálov vypracoval Bc. Martin Kovaľ  ako svoj stredoškolský projekt. Historické fotografie taktiež vyhľadal a zdokumentoval on. Za toto všetko sa mu chcem poďakovať a dúfam, že naša nová stránka bude dosahovať minimálne kvalitu tej jeho.

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE!
S pozdravom Taras Kapraľ

ŠŤASTNÉ A VESELÉ !

Milí spoluobčania !

Čas vianočný je čas výnimočností, ale aj čas protirečení. Čas darčekov a čas uponáhľanosti. Čas stresov, ale aj čas zastavenia. Čas radosti pre jedného, ale možno čas bolesti pre druhého. Čas pre detský smiech…

Bolo by pekné, ak by sa tento čas stal pre všetkých tých, ktorí sa radujú, ale aj pre tých, ktorí možno smútia, krehkou a vzácnou kvetinou, možno jednoduchou na dotyk, ale nádhernou vo svojej podstate.

Je to aj čas, kedy sú k sebe ľudia pozornejší, kedy si navzájom viac ako inokedy želajú iba samé pekné veci. Práve v čase vianočnom sú naše srdcia o čosi viac bližšie, viac spojené, viac prebudené, viac priateľské, viac usmiate.

Dovoľte aj mne, aby som aj Vám, milí spoluobčania zaželala krásne a radostné Vianoce, plné zdravia, spokojnosti, rodinnej pohody a božieho požehnania.

Ďakujem všetkým, ktorí svojou prácou a aktivitou prispeli k rozvoju našej krásnej obce a v Novom roku 2010 Vám prajem splnenie všetkých prianí a také obyčajné ľudské šťastie !

S úctou Vaša starostka
PhDr. Margita Brutovská

Tabaková továreň – na predaj

Základné údaje

Areál sa nachádza v centrálnej časti mesta Smolník, pričom jeho najstaršie budovy – administratívna budova a stará výrobná budova tvoria dominanty Hlavného námestia. Zostávajúca časť areálu tvorená parc. č. 88/1 mierne klesá do údolia Smolníckeho potoka. Túto skutočnosť rešpektuje aj prevažná časť objektov, ktoré (viac…)