Zmena otváracích hodín pošty v Smolníku

Slovenská pošta – pobočka Smolník, oznamuje občanom zmenu otváracích hodín:

Pondelok    8:15 – 12:30              13:00 – 15:30

Utorok         8:15 – 12:30             13:00 – 15:30

Streda          8:15 – 12:30             14:30 – 15:15               15:30 – 17:00

Štvrtok        8:15 – 12:30             13:00 – 15:30

Piatok          8:15 – 12:30             13:00 – 15:30

Sobota        zatvorené

Nedeľa       zatvorené

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle ustanovenie § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že pre odberné miesto Smolník :

č. d. 27, v úseku od č. d. 29 po č. d. 68, v úseku od č. d. 70 po č. d. 102, v úseku od č. d. 116 po č. d. 119, v úseku od č. d. 121 po č. d. 129, v úseku od č. d. 131 po č. d. 133, v úseku od č. d. 135 po č. d. 140, č. d 143, 144, 360, 361, v úseku od č. d. 369 po č. d. 377, v úseku od č. d. 417 po č. d. 428, č. d. 430, 432, v úseku od č. d. 434 po č. d. 437, v úseku od č. d.439 po č. d. 447, č. d. 449, v úseku od č. d. 459 po č. d. 474, v úseku od č. d. 477 po č. d. 485, č. d. 548, 557, 572, 605, 646

bude v termíne .

2. jún 2016 od 6:40 hod do 18:30 hod.

3. jún 2016 od 7:30 hod do 16:00 hod.

6. jún 2016 od 7:30 hod do 17:00 hod.

7. jún 2016 od 7:30 hod do 17:00 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

Povinné očkovanie psov

Oznamujeme širokej verejnosti, že sa dňa 21.5.2016 (sobota) uskutoční pred Obecným úradom v čase od 10.00 – 11.00 hod. povinné očkovanie psov proti besnote starších ako 3 mesiace. Poplatok je 5,– €. Žiadame majiteľov psov, aby si k očkovaniu priniesli očkovací preukaz.