Ponuka pre domácich pestovateľov, chovateľov, remeselníkov

Správca internetovej stránky www.slovenskyvyrobca.sk, ktorá slúži výhradne slovenským výrobcom a občanom, ponúka celoročnú bezplatnú registráciu pod kategóriou  „Prebytky občanov miest a obcí Slovenska“, pre všetkých pestovateľov, chovateľov a remeselníkov. V konečnom výsledku si tam môžete vytvoriť vlastnú web stránku a nemusíte každý rok platiť za „Doménu“ a „Web hosting“.  Máte tam všetky základné údaje vrátane 6 ks fotiek, ktoré môžete kedykoľvek meniť. Takouto formou môžete predávať prebytok úrody, zvierat, či remeselnícke výrobky.

KATARÍNSKA ZÁBAVA – ÚHORNÁ

Obec Úhorná Vás pozýva na tradičnú Katarínsku zábavu, ktorá sa uskutoční 26.novembra 2016 so začiatkom o 20.00 hod.

Miesto : Kultúrny dom v Úhornej

Hudba : Skupina Motýľ

Vstupné : jednotlivec 3,– €, pár 5,– €

Info : obec@uhorna.sk                              0908440928                            www.uhorna.sk