Výročná schôdza SZZP

Srdečne pozývame členov SZZP na Výročnú hodnotiacu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční  dňa 13.02.2018 o 14.00 hodine v Reštaurácii Alžbetin dom. Zároveň sa budú vyberať členské príspevky na rok 2018 vo výške 3,– €.

Ivan Romančík, predseda SZZP

Výročná členská schôdza SZZP Smolník

SZZP v Smolníku pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v utorok 7.2.2107 v Reštaurácii Alžbetin dom so začiatkom o 14.00 hodine. Na schôdzi sa budú vyberať aj členské príspevky na rok 2017.

KONCERT – INTEGRÁCIA SENIOROV 2016

ZO SZZP v Smolníku pozýva svojich členov a seniorov v našej obci na KONCERT INTEGRÁCIA SENIOROV 2016, ktorý sa uskutoční dňa 20. októbra 2016 o 16.00 hodine v Aréne Poprad. Účasť na podujatí prisľúbili umelci zo Slovenska a Čiech  : Marcela Laiferová, Peter Stašák, Štefan Skrúcaný, Ilona Csáková, Otto Wieter, Pavol Hammel, Kysucký prameň a mnoho ďalších. Moderátormi podujatia sú Katarína Brychtová a Jarmila Lajčáková – Hargašová. Záujemcovia sa môžu telefonicky prihlásiť u p. Romančíka na t.č. 0903269603 do 7.10.2016, cena 5,– € (doprava)

koncert-integracia-seniorov-2016-2

SZZP – autobusový zájazd – NOWY TARG

ZO SZZP v Smolníku oznamuje svojim členom a širokej verejnosti, že dňa 13.10.2016 organizuje autobusový zájazd do Noweho Targu. Cena cca 10,– €, čas odchodu bude upresnený. Záujemcovia sa môžu telefonicky nahlásiť p. Romančíkovi na t.č. 0903269603 do 7.10.2016.

Športovo – zábavný deň – SZZP

SZZP v Smolníku pozýva svojich členov a širokú verejnosť na ŠPORTOVO – ZÁBAVNÝ DEŇ, ktorý sa bude konať v stredu 07.09.2016 na Jazere Úhorná so začiatkom o 9.30 hod. Ak máte záujem súťažiť – kontaktuje p. Ivana Romančíka na t.č. 0903269603.