Vážení spoluobčania!

Pred niekoľkými hodinami sme spoločne prekračovali prah starého roka a zároveň sme sa tak dotkli pôdy toho nového. Aký je to zrazu pocit, obracať list kalendára s uvedomením, že všetko začína od znova?  Je pred nami 365 dní, čo znamená 365 nových, úžasných príležitostí. Môžeme sa zdokonaľovať, malými krokmi sa meniť, nemusíme nič, no môžeme všetko.

Tento čas, je zároveň dôležitý preto, aby sme pookreli a obzreli sa späť. Čo vidíme? Obraz tých dobrých dní, kedy sme boli šťastní, no  vybavia sa aj dni, ktoré boli o čosi viac zamračené, no práve tie pomáhali  uvedomovať si hodnotu dní, ktoré boli sprevádzané slnečným žiarením.

Jednoducho povedané, predchádzajúci rok bol tvorený striedaním tých dobrých a menej dobrých udalostí. Je to sínusoida života, akýsi zákon prírody, ktorá nás učí chápať rovnováhu.

Odhliadnuc od osobných životov, teda zoskupením každého jedného, sa nám vyskladá obraz života obce v rámci uplynulého roka    2018. Prechádzali sme rôznymi prekážkami, učili sme sa neostávať ležať , učili sme sa byť silní v momentoch, kedy to nebolo práve najľahšie. Spoločne sa prežívali aj dni radosti, dni, kedy úspech na nás mával a bol tak našou odmenou za dobre odvedenú prácu.

Sú veci, ktoré mohli byť vykonané lepšie, teda mohli byť spravené inak. Našťastie, aj pre nás platí fakt 365tich dní, čiže možností, čím sa nám dostáva do rúk neuveriteľný dar, ktorý využijeme najlepšie, ako vieme.

Milí Smolníčania, dovoľte, aby som Vám zo srdca poprial rovnováhu. Dni také, ktoré budú plné slnečného svetla no zároveň aj dni mierne upršané, ktoré naučia chápať hodnotu tých slnečných. Prajem Vám veľa šťastia, no samozrejme aj príležitosti, vďaka ktorým nastane pochopenie, že šťastie nie je samozrejmé. Prajem Vám aj okolie tých správnych ľudí, vďaka ktorým to má zmysel, no na druhú stranu prajem prúd  takých, ktorí nás donútia uvažovať nad skutočnými hodnotami v živote.

Šťastný nový rok 2019!