V nedeľu 18. júna 2017 sa z iniciatívy Konfederácie politických väzňov Slovenska a podpory obce Smolník odhalila pamätná tabuľa, ktorá je venovaná občanom Smolníka odvlečeným do gulagov, nespravodlivo odsúdeným a väzneným, povolaným do Pomocných technických práporov a Táborov nútenej práce v dobe komunistického režimu. Samotnému odhaleniu tabule predchádzala svätá omša v Rímskokatolíckom kostole po skončení ktorej si mohli všetci vypočuť historické fakty z 50-tych rokov.  Prítomným sa pred odhalením tabule prihovorili starosta obce Smolník p. Radoslav Dlugoš, zástupca Ústavu pamäti národa v Bratislave Mgr. František Neupauer, PhD., po odhalení bola tabuľa posvätená vdp. farárom Mgr. Martinom Keruľom. Skúsme sa všetci z histórie poučiť a nezabúdať…