V nedeľu 27.11.2016 sa v našej obci konala odpustová slávnosť sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorú celebroval Prelát Ambróz Martin Štrbák – opát premonštrátskeho kláštora v Jasove. Slávnostnej bohoslužby sa zúčastnili aj členovia a sympatizanti Baníckeho spolku Bratstvo Smolník a Smolnícka Huta a členovia DHZ Smolník. Súčasťou bohoslužby bola banícka ofera, samozrejme, nechýbali aj naši permoníci s insigniami. Keďže táto nedeľa bola aj prvou Adventnou nedeľou v úvode bohoslužby sa posväcovali Adventné vence a ten najväčší je umiestnený na námestí, aby všetkým smolníčanom spríjemňoval krásne Adventné obdobie, ktoré teraz prežívame.                             h.č.