Začiatkom mesiaca Január 2018 sme opätovne odstraňovali poruchu na odpadovo – kanalizačnom potrubí. Počas prečisťovania odpadových rúr bolo zistené, že k upchatiu došlo predmetmi, ktoré  tam nepatria – handry, vlhčené utierky, menšie lopty a podobne. Žiadame občanov, aby dbali na správne používanie odpadového systému a nesplachovali predmety, ktoré patria  do komunálneho odpadu. V prípade, že sa bude táto situácia opakovať budú dotknuté osoby participovať na nákladoch súvisiacich s odstránením poruchy.