Obec Smolník uskutočnila opravu a rekonštrukciu miestnych komunikácií v častiach obce Spálená Huta a Štóske Mýto. Finančné prostriedky na rekonštrukciu miestnych komunikácií poskytlo Ministerstvo financií SR vo výške 12 000,00 EUR, a to na Opravu a rekonštrukciu MK v časti obce Spálená Huta a 15 000,00 EUR bolo poskytnutých na základe uznesenia vlády č. 121 zo dňa 19.3.2019 na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Diela boli zrealizované firmou EUROVIA SK, a.s.