Lesy Smolník, s.r.o. oznamujú občanom obce Smolník, že je možnosť chystať listnatú drevnú hmotu – drevina breza v rámci výrubu nežiadúcich drevín podľa pokynov vedúcich lesných obvodov a konateľa spločnosti. Prichystaná drevná hmota v určených porastoch sa poskytne občanovi, ktorý si drevnú hmotu takto prichystal zdarma.

Ján Kačmár, konateľ
Lesy Smolník, s.r.o.

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).