Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. oznamuje občanom, že dňa 04.09.2015 sa uskutoční v našej obci výkup papiera, jedlého oleja a kovových obalov. Výkup sa uskutoční od 15.20 hod. do 15.50 hod. pri Obecnom úrade v Smolníku. Predmetom zberu sú : noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón. Novinkou je výkup použitého jedlého rastlinného oleja a kovových obalov ! Za vyzbieraný papier, kovové obaly dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. Vám ponúka za 1 kg papiera 0,03 €, alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera. Za 1 kg obalov z kovu Vám dáme 0,10 €, alebo 1 ks toaletného papiera. V ponuke sú aj kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.