Týmto oznamujeme občanom obce a návštevníkom Obecnej knižnice, že od 22.02.2010 je sprístupnený internet pre širokú verejnosť na troch počítačoch v priestoroch Obecnej knižnice. Ak nemáte možnosť prístupu na internet vo svojich domácnostiach, využite túto novú službu.

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).