Výpadok elektriny

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že nastala porucha na vysokom napätí VSD. Časový horizont odstránenia poruchy neznámy.