Vážení občania,

firma HELAS FSS s.r.o. vykonáva na Slovensku vo vybratých obciach
štatistický prieskum mokrých domov.
Do Vašej obce príde pracovník firmy dňa 4.9. 2019 t.j. v stredu.
S občanmi, ktorí súhlasia, vypíše jednoduchý dotazník.
U občanov, ktorí budú mať záujem, prevedie pracovník firmy  bezplatné merania mokrých múrov.

Ján Hamáček, konateľ spoločnosti