Oznamujeme širokej verejnosti, že prebieha renovácia obrazu, ktorý je umiestnený na Duchovnej ceste – viď priložené fotografie :

foto

foto2

foto3