Daňový úrad Gelnica oznamuje širokej verejnosti, že je možnosť podať daňové priznania aj na Obecnom úrade v Mníšku nad Hnilcom dňa 20.3.2018 a dňa 27.3.2018 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.