Riaditeľstvo Gymnázia Gelnica pozýva žiakov 5. ročníka ZŠ a ich rodičov na Deň otvorených dverí Gymnázia Gelnica pre piatakov, ktorý sa uskutoční v sobotu 24. marca 2018 od 9.00 hod. Okrem prehliadky vnútorných priestorov a možnosti si vyskúšať prijímacie skúšky Vám budú poskytnuté aj bližšie informácie k samotnému osemročnému štúdiu, ktoré Gymnázium Gelnica otvára aj v školskom roku 2018/2019 pre žiakov 5. ročníka ZŠ.Pre každého je pripravený malý darček a občerstvenie. Bližšie informácie môžete získať osobne na Gymnáziu Gelnica, na t.č.0910/873025 alebo na stránke školy gymgl.edupage.org