Gymnázium Gelnica pozýva všetkých žiakov 9. aj 5. ročníka základnej školy so záujmom o štúdium na našom štvorročnom resp. osemročnom gymnáziu, ako aj ich rodičov na  Deň otvorených dverí Gymnázia Gelnica, ktorý sa uskutoční v priestoroch škol v piatok 10. februára 2017 dopoludnia v čase od 8.30 hod. V rámci podujatia sa môžete bližšie oboznámiť s vnútornými priestormi našej školy, s aktivitami školy a podmienkami štúdia. Účastníkov čaká aj malé občerstvenie. Tešíme sa na stretnutie s Vami.l