Obec Smolník ponúka širokej verejnosti na predaj knihu Baníctvo a Spiš vo fotografii.

Autor knihy: Milan Baláži

Vydavateľstvo: Polygraf print spol. s. r. o.

ISBN 978-80-973071-0-3

Cena knihy: 11 eur