Kominárstvo Marta Kakalejčíková Spišská Nová Ves bude dňa 27. marca 2017 v našej obci vykonávať kontrolu a čistenie komínov. Záujemcovia o túto službu sa môžu nahlásiť na Obecnom úrade v Smolníku do 24.3.2017.