ZO SZZP v Smolníku pozýva svojich členov a seniorov v našej obci na KONCERT INTEGRÁCIA SENIOROV 2016, ktorý sa uskutoční dňa 20. októbra 2016 o 16.00 hodine v Aréne Poprad. Účasť na podujatí prisľúbili umelci zo Slovenska a Čiech  : Marcela Laiferová, Peter Stašák, Štefan Skrúcaný, Ilona Csáková, Otto Wieter, Pavol Hammel, Kysucký prameň a mnoho ďalších. Moderátormi podujatia sú Katarína Brychtová a Jarmila Lajčáková – Hargašová. Záujemcovia sa môžu telefonicky prihlásiť u p. Romančíka na t.č. 0903269603 do 7.10.2016, cena 5,– € (doprava)

koncert-integracia-seniorov-2016-2