V čase od 24.10.2017 do 27.10.2017 v parku na námestí bude opätovne pristavený veľkokapacitný kontajner na uloženie drevného odpadu z orezov stromov a kríkov vznikajúceho v rámci údržby verejnej zelene obce a z pozemkov vo vlastníctve fyzických osôb – bez ohľadu na jeho množstvo.

Prosíme občanov, aby  konáre k odvozu   boli pripravené, t.j. aby ich dĺžka bola cca 50 cm, drobné konáre boli zviazané alebo uložené vo vreci.