Ešte stále existujú medzi nami ľudia, ktorí dokážu vytvoriť takúto skládku.

Nezodpovedná osoba  si dala námahu vyniesť odpad za obec, hoci menej náročné je vyseparovaný odpad  uložiť do nádob, ktoré sú rozmiestnené po obci alebo na Zberný dvor, /ak už doma neseparuje/. Navyše jej konanie si opätovne vynútilo vynaložiť prácu a financie na likvidáciu nelegálnej skládky.

Vážení občania, všímajme si ľudí, ktorí takto ľahostajne pristupujú k nášmu životnému prostrediu, aby oni sami mohli byť postihnutí za porušovanie zákona o odpadoch.

Radoslav Dlugoš, starosta obce