Obec Smolník oznamuje obyvateľom Sídliska Juh (bytový dom č. 40), že má vedomosť o poruche na verejnom osvetlení v tejto časti obce a na jej odstránení sa začne intenzívne pracovať od 13.01.2020.