čestné vyhlásenie rodič (1)

 

V súlade s  usmernením MŠVVaŠ SR sa  od 8.februára 2021 obnovuje výchovno-vzdelávací proces v materskej škole a na prvom stupni Základnej školy s materskou školou v Smolníku.

Podmienkou nástupu žiaka do školy je preukázanie sa negatívnym testom na COVID-19 jedného z rodičov žijúcich v spoločnej domácnosti so žiakom.

Absolvovanie testu s negatívnym výsledkom žiak alebo jeho zákonný zástupca zdokladuje  pri nástupe do zariadenia Vyhlásením rodiča o negatívnom teste.

Vyhlásenie prikladám v prílohe.

Rodičia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť Vyhlásenie rodiča o negatívnom teste doma, môžu toto vyhlásenie potvrdiť pri vstupe do budovy školy v deň nástupu.