Na základe poskytnutých informácii oznamujeme širokej verejnosti, že sa po Hnileckej doline pohybuje kominár, ktorý ponúka svoje služby, ale nedisponuje platným oprávnením. Vyzývame spoluobčanov k ostražitosti !