Oznam o vývoze nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanom, že v utorok 18.12.2018 v čase od 9,00 do 9,50 hod. sa uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu. Vozidlo určené na zber nebezpečných odpadov bude pristavené o 9,00 hodine pri Obecnom úrade v Smolníku.

Pracovníkom v uvedenom čase môžete bezplatne odovzdať :

odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich,

žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, chemikálie v pôvodnom balení,

rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

 

Žiadame občanov, aby využili možnosť bezplatného odovzdania nebezpečných odpadov a doniesli ich pred obecný úrad v Smolník v utorok od 9,00 hod.