Oznamujeme širokej verejnosti, že z dôvodu poruchy, ktorá bola zistená v neskorých večerných hodinách 6.1.2017 – koniec ulice Banská a začiatok časti obce Spálená Huta bude prerušená dodávka pitnej vody od tabakovej továrne, cez Banskú ulicu až do Spálenej Huty až do odstránenia poruchy. Upozorňujeme občanov, aby zvýšili pozornosť pri prípadnom pohybe v miestach poruchy (je označené), nakoľko vzhľadom na nízke teploty sú tam kritické miesta.