Oznam pre nájomcov hrobových miest

Blíži sa sviatok Pamiatka zosnulých a mnohí z vás, počas týchto dní,  navštívia miesta posledného odpočinku svojich zosnulých.

Pri tejto príležitosti žiadame vás, aby ste si overili platby a zmluvy za nájom hrobového miesta, čím pomôžete pri kontrole a dopĺňaní registra hrobových miest a predídeme tak prípadným nedorozumeniam.

Informovať sa môžete osobne v kancelárii Obecného úradu v Smolníku, telefonicky na tel.č. 053/4897201 alebo mailom na :  matrikasmolnik@mail.t-com.sk