Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Úhornej oznamuje svojim členom, že dňa 26.9.2016, t.j. v pondelok bude vyplácať podiely za rok 2015 v zasadačke Obecného úradu v Smolníku v čase od 14.00 hod. do 15.00 hod.