Oznamujeme občanom, že zelený odpad t. j. pokosenú trávu, seno, orezané konáre stromov, kríkov v dĺžke najviac 2 m, môžu odovzdať v prevádzkovej dobe na Zberný dvor, v prípade, že nemajú možnosť kompostovať tento odpad na vlastnom kompostovisku.