Oznamujeme širokej verejnosti, predovšetkým žiačkam a žiakom roč. 1. až  4.  Základnej školy v Smolníku , ktorí majú záujem o šport a pohybové aktivity, že bol spustený nábor “ŠPORTOVEJ PRÍPRAVKY” pod záštitou FK OL Baník Smolník. Váš záujem, prípadne bližšie informácie smerujte na kontaktné osoby : Mgr. Mikuláš Barna- riaditeľ ZŠ s MŠ, Tomáš Sentandráši-FK OL Baník Smolník.