Obecný úrad Smolník oznamuje adresátovi :

Agáta Maliková

doručenie písomnosti.

Adresát si môže v lehote do 22.2.2019 vyzdvihnúť oznámenie o uložení zásielky v kancelárii Obecného úradu.

Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude adresátovi zásielka vydaná.

Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude následne zaslaná adresátovi.

Tento oznam je zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce Smolník od 5.2.2019 do 20.2.2019.