Prerušenie distribúcie elektriny – 28. marec 2017

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že pre odberné miesto v obci Smolník :

v úseku od č.d. 44 po č.d. 47, č.d. 47, č.d.73, 74, v úseku od č.d. 370 po č.d. 377, v úseku od č.d. 417 po č.d. 428, v úseku od č.d. 430 po č.d. 437, v úseku od č.d. 439 po č.d. 441, v úseku od č.d. 443 po č.d. 445, v úseku od č.d. 459 po č.d. 473, č.d. 555

bude v termíne 28. marec 2017 od 7.40 hod. do 12.30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

KOMINÁR V OBCI

Kominárstvo Marta Kakalejčíková Spišská Nová Ves bude dňa 27. marca 2017 v našej obci vykonávať kontrolu a čistenie komínov. Záujemcovia o túto službu sa môžu nahlásiť na Obecnom úrade v Smolníku do 24.3.2017.

VÝZVA

Obec Smolník, ako správca cintorína,  vyzýva príbuzných Anny Spišákovej 1893 – 1967, ktorej ľudské pozostatky sú uložené v hrobovom mieste č. 3/97 na verejnom cintoríne, aby upravili uvedené hrobové miesto alebo ho odstránili, pokiaľ nemajú záujem o jeho ďalší prenájom a to v lehote do 3 mesiacov od zverejnenia tejto výzvy.

 

Zverejnené :

na úradnej tabuli dňa 10.3.2017

na internetovej stránke obce Smolník 10.3.2017

 

VČS – Podporné pohrebné združenie

Podporné pohrebné združenie v Smolníku oznamuje svojim členom, že dňa 18.2.2017 sa uskutoční Výročná členská schôdza v zasadačke Obecného úradu v Smolníku so začiatkom o 14.00 hodine. Zároveň sa bude vyberať inkaso za rok 2017 vo výške 15,– €. Tešíme sa na Vašu účasť !

Výročná členská schôdza SZZP Smolník

SZZP v Smolníku pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v utorok 7.2.2107 v Reštaurácii Alžbetin dom so začiatkom o 14.00 hodine. Na schôdzi sa budú vyberať aj členské príspevky na rok 2017.

Gymnázium Gelnica – Deň otvorených dverí

Gymnázium Gelnica pozýva všetkých žiakov 9. aj 5. ročníka základnej školy so záujmom o štúdium na našom štvorročnom resp. osemročnom gymnáziu, ako aj ich rodičov na  Deň otvorených dverí Gymnázia Gelnica, ktorý sa uskutoční v priestoroch škol v piatok 10. februára 2017 dopoludnia v čase od 8.30 hod. V rámci podujatia sa môžete bližšie oboznámiť s vnútornými priestormi našej školy, s aktivitami školy a podmienkami štúdia. Účastníkov čaká aj malé občerstvenie. Tešíme sa na stretnutie s Vami.l

Prerušenie distribúcie elektriny – 28. február 2017

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že pre odberné miesto v obci Smolník :

úseky-č.d. 183, 186, 187, od č.d. 189 po č.d. 191, od č.d. 221 po č.d. 224, od č.d. 226 po č.d. 240, od č.d. 242 po č.d. 245, od č.d. 247 po č.d. 256, č.d. 256, 258, 259, 261, od č.d. 262 po č. d. 266, od č.d. 269 po č.d. 286, od č.d. 288 po č.d. 291, od č.d. 294 po č.d. 296, 298, od č.d 300 po č.d. 314, od č.dl 535 po č.d. 538, 545, 551 653

bude v termíne 28. február 2017 od 7.30 hod. do 12.30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

Oznam – porucha v dodávke pitnej vody

Oznamujeme širokej verejnosti, že z dôvodu poruchy, ktorá bola zistená v neskorých večerných hodinách 6.1.2017 – koniec ulice Banská a začiatok časti obce Spálená Huta bude prerušená dodávka pitnej vody od tabakovej továrne, cez Banskú ulicu až do Spálenej Huty až do odstránenia poruchy. Upozorňujeme občanov, aby zvýšili pozornosť pri prípadnom pohybe v miestach poruchy (je označené), nakoľko vzhľadom na nízke teploty sú tam kritické miesta.

Zber nebezpečného odpadu

Oznamujeme širokej verejnosti, že v stredu 14.12.2016 od 8.15 do 9.15 hod. sa uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu. Vozidlo na zber nebezpečných odpadov bude pristavené pri obecnom úrade. Povereným pracovníkom v uvedenom čase môžete bezplatne odovzdať :

  • odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich
  • olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť
  • rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami