Detský lekár – zmena ordinačných hodín

YACOOB s.r.o
Ambulancia pre deti a dorast
Lekár : MUDr. YACOOB Mahboob

Pondelok         07:00 – 14:00 hod.
Utorok              07:00 – 14:00 hod.
Streda              07:00 – 13:00 hod.
Štvrtok             07:00 – 14:00 hod.
Piatok              07:00 – 11:00 hod.

Odbery: Pondelok a Streda od 07:00 do 07:30 hod.
Prevencia a očkovanie: Streda a Štvrtok od 11:00 do 13:00

Naliehavé stavy oznámiť lekárovi na tel. č. : 0905 411 557

Dotazníkový prieskum

Oznamujeme občanom, že študenti UPJŠ Košice – prírodovedecká fakulta, budú realizovať v našej obci
od utorka 15.3. do štvrtka 17.3.2016 dotazníkový prieskum,
ktorý bude zameraný na postavenie rôznych kategórií obcí v sídelnom systéme regiónu.