Pačanský kopec – obmedzenia prejazdu

Oznamujeme širokej verejnosti, že dnes, v stredu 13.06.2018 a zajtra 14.06.2018 bude obmedzený prejazd cez Pačanský kopec z dôvodu opráv. Motorovým vozidlám bude prejazd umožnený v 2-hodinových časových intervaloch.

Zasadnutie OZ – 25.05.2018

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starosta obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 25.05.2018  so začiatkom o 17.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Smolníku.

Program :

  1. Otvorenie – návrh programu
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného 22.02.2018
  4. Správa hlavnej kontrolórky obce Smolník o vykonaných kontrolách za rok 2017
  5. Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na II. polrok roku 2018
  6. Organizačné záležitosti obce Smolník
  7. Organizačné záležitosti obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.
  8. Žiadosti a rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver

                            Radoslav Dlugoš v.r.

                           starosta obce Smolník

Povinné očkovanie psov

Dňa 05.05.2018 (sobota) sa uskutoční v našej obci pred budovou obecného úradu v čase od 10.00 hod. do 11.00 hod. povinné očkovanie psov starších ako 3 mesiace proti besnote. Poplatok je 7,– €. Prosíme majiteľov psov, aby k očkovaniu priniesli očkovací preukaz.

 

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice, oznamuje širokej verejnosti, že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu pravidelnej údržby distribučnej sústavy

v celej obci Smolník v termíne :

                                                                  2. máj 2018 v čase od 7.00 hod do 17.00 hod.

                                                                  3. máj 2018 v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod.

Deň vody v obci Smolník

Milí rodičia,

ako sme Vás pred časom informovali, pripravili sme aj v tomto školskom roku Deň vody. Žiaľ, vzhľadom na nepriaznivé počasie sme ho nemohli v plánovanom termíne uskutočniť.

Sme radi, že sa nám počasie zlepšilo a tak Vám môžeme pozvať, aby ste nám, Vašim deťom pomohli pri skrášľovaní našej rodnej obce. Tešíme sa, že spolu s nami v pondelok, 9. apríla 2018 priložíte ruku k dielu a spoločnými silami vyčistíme náš potok a studničky v obci.

Zraz je o 8.00 hod. pred budovou školy v Smolníku a o 8.00 hod. v parku v Smolníckej Hute

Vaše deti, žiaci ZŠ s MŠ Smolník

Oprava mosta – Partizánska ulica

Oznamujeme širokej verejnosti, že most na Partizánskej ulici (pod cintorínom) bude od dnes 06.04.2018 neprejazdný pre automobilovú dopravu z dôvodu opravy

Voľné pracovné miesto – Detský domov Štós

Detský domov Štós hľadá záujemcov na voľné pracovné miesto vo funkcii ekonóm – účtovník. V prípade záujmu sa môžu uchádzači informovať na tel. čísle Detského domova (055/4667177), prípadne bližšie informácie sú uvedené aj na internetovej stránke Detského domova Štós

Daňový úrad Gelnica

Daňový úrad Gelnica oznamuje širokej verejnosti, že je možnosť podať daňové priznania aj na Obecnom úrade v Mníšku nad Hnilcom dňa 20.3.2018 a dňa 27.3.2018 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Deň otvorených dverí – Gymnázium Gelnica

Riaditeľstvo Gymnázia Gelnica pozýva žiakov 5. ročníka ZŠ a ich rodičov na Deň otvorených dverí Gymnázia Gelnica pre piatakov, ktorý sa uskutoční v sobotu 24. marca 2018 od 9.00 hod. Okrem prehliadky vnútorných priestorov a možnosti si vyskúšať prijímacie skúšky Vám budú poskytnuté aj bližšie informácie k samotnému osemročnému štúdiu, ktoré Gymnázium Gelnica otvára aj v školskom roku 2018/2019 pre žiakov 5. ročníka ZŠ.Pre každého je pripravený malý darček a občerstvenie. Bližšie informácie môžete získať osobne na Gymnáziu Gelnica, na t.č.0910/873025 alebo na stránke školy gymgl.edupage.org