Odpis vodomerov

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Poprad oznamuje širokej verejnosti, že v termíne od 31.05.2016 do 03.06.2016 uskutoční v našej obci pravidelný odpis vodomerov za účelom ročného zúčtovania. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov a zabezpečenie psov.

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle ustanovenie § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že pre odberné miesto Smolník :

č. d. 27, v úseku od č. d. 29 po č. d. 68, v úseku od č. d. 70 po č. d. 102, v úseku od č. d. 116 po č. d. 119, v úseku od č. d. 121 po č. d. 129, v úseku od č. d. 131 po č. d. 133, v úseku od č. d. 135 po č. d. 140, č. d 143, 144, 360, 361, v úseku od č. d. 369 po č. d. 377, v úseku od č. d. 417 po č. d. 428, č. d. 430, 432, v úseku od č. d. 434 po č. d. 437, v úseku od č. d.439 po č. d. 447, č. d. 449, v úseku od č. d. 459 po č. d. 474, v úseku od č. d. 477 po č. d. 485, č. d. 548, 557, 572, 605, 646

bude v termíne .

2. jún 2016 od 6:40 hod do 18:30 hod.

3. jún 2016 od 7:30 hod do 16:00 hod.

6. jún 2016 od 7:30 hod do 17:00 hod.

7. jún 2016 od 7:30 hod do 17:00 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

Povinné očkovanie psov

Oznamujeme širokej verejnosti, že sa dňa 21.5.2016 (sobota) uskutoční pred Obecným úradom v čase od 10.00 – 11.00 hod. povinné očkovanie psov proti besnote starších ako 3 mesiace. Poplatok je 5,– €. Žiadame majiteľov psov, aby si k očkovaniu priniesli očkovací preukaz.

Lesy Smolník s.r.o. – Samovýroba

Obchodná spoločnosť Lesy Smolník s.r.o. vymedzila záujemcom na samovýrobu palivového dreva porasty, v ktorých bude platiť mesačný lístok za poplatok podľa priloženého cenníka.

Aktualizácia 16.05.2016

Palivové hrúbie       15,– Eur + DPH

 Por nad 50 rok.

370

393

396

423

Palivové nehrúbie   5,– Eur+DPH

 406

454

469

496

499


Zoznam porastov na samovýrobu palivového dreva
(palivové hrúbie)

Porasty do 50 rokov Porasty nad 50 rokov
Por. Por. Por.
360 A00 353 110 434 110
363 020 355 110 435 B01
374 020 356 110 438 029
414 B00 357 110 441 029
420 A01 364 110 443 110
422 000 365 010 447 B00
423 020 366 110 448 010
426 A01 367 110 449 110
429 020 368 000 450 110
454 B01 369 110 454 A11
462 B01 372 100 456 110
466 020 383 110 457 110
473 B00 385 110 458 110
473 C00 388 110 459 110
489 000 394 110 465 B01

Zoznam porastov na samovýrobu dreva
(palivové nehrúbie – haluzina, odpad po prerezávkach)

Por.
366 020
376 A11
380 020
381 011
382 011
395 011
427 020

Cenník

Porasty rozdelené do dvoch kategórií:

KAT. 1 Palivové hrubie, ležanina
cena mesačného lístka 15 Eur/mesiac bez DPH

KAT. 2 Palivové nehrubie (odpad po ťažbe, odpad z prerezávok)
cena mesačného lístka 5 Eur/mesiac bez DPH.

Lístky na samovýrobu vydá OLH Ing. Roland Franko.

Ako doklad k odvozu bude slúžiť potvrdenie o zaplatení za mesačný lístok.

Bližšie informácie poskytneme na Lesy Smolník s.r.o.

V Smolníku dňa 01.04.2016

Radoslav Dlugoš v. r.
konateľ spoločnosti Lesy Smolník s.r.o

 

Zápis detí do materskej školy

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Smolník oznamuje, že v dňoch od 10.05.2016 – 27.05.2016 prebieha zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017. Zápis je možné urobiť denne od 8.00 do 16.00 hodiny u zástupkyne materskej školy.

Podmienky prijatia :

  • vyplnená a lekárom potvrdená žiadosť o prijatie do MŠ (žiadosť dostanete u zástupkyne materskej školy)
  • prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Mgr. Martina Horváthová

zástupkyňa MŠ

 

Ponuka – plastové nádoby na odpad

zlta-konvaObec Smolník v spolupráci s obchodnou spoločnosťou Lesy Smolník s.r.o. ponúka širokej verejnosti na predaj plastovú nádobu žltej farby (viď obrázok) vhodnú pre zber komunálneho a priemyselného odpadu. Hmotnosť 9 kg, objem 120 l, gumové kolieska. Nevhodné pre ukladanie popola.

Bežná cena je 37 € s DPH, momentálna akciová cena je 25 € s DPH.

V prípade Vášho záujmu prosím kontaktujte p. Švedovú na t. č. 0918 765 322

KOMINÁRSTVO – služby v Smolníku

Oznamujeme širokej verejnosti, že dňa 03.05.2016 bude svoje služby v našej obci ponúkať KOMINÁRSTVO – Marta Kakalejčíková Spišská Nová Ves. Žiadame občanov, ktorí majú záujem, aby sa nahlásili na Obecnom úrade pri p. Čečovej.

ZŠ s MŠ Smolník – Zápis do prvého ročníka

V súlade s VZN obce Smolník č. 42/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Smolníku oznamuje, že zápis do prvého ročníka v šk. roku 2016/2017 sa uskutoční

v budove č. 526 (1. A 2. Trieda MŠ) v Smolníku
dňa 20.04.2016 od 13.30 do 15.30 hod.

 

Osemročné Gymnázium v Gelnici – Zápis 2016/17

Riaditeľstvo Gymnázia Gelnica oznamuje rodičom, že v školskom roku 2016/2017 znovu otvára aj 1 triedu osemročného štúdia, ktorá je určená pre šikovných žiakov končiacich 5. ročník základnej školy.

V rámci modernizácie vzdelávania môžu vybraní záujemcovia po skončení prijímacieho konania získať do užívania digitálny tablet na celé obdobie štúdia.

Prihlášky do Prímy osemročného štúdia potvrdené detským lekárom je potrebné doručiť do 20. apríla 2016.

Bližšie informácie môžete získať osobne

  • na Gymnáziu Gelnica
  • na t. č. 48 21 296
  • na stránke školy www.gymgl.sk

ÚSPORA DOMÁCNOSTIAM – dotácie na obnoviteľné zdroje energií

Oznamujeme širokej verejnosti, že súkromná spoločnosť prostredníctvom projektu
ÚSPORA DOMÁCNOSTIAM
prideľuje dotácie na obnoviteľné zdroje energií. Dotácie sú určené rodinným domom pre zariadenia, ako je fotovoltika, solárny kolektor a tepelné čerpadlá, ktoré nahradia elektrinu a plyn v domácnosti. Stretnutie záujemcov sa uskutoční v piatok 8.4.2016 o 17.00 hodine v Reštaurácii Alžbetin Dom. Projekty budú k dispozícii aj na OcÚ.

Pozrieť udalosť

Detský lekár – zmena ordinačných hodín

YACOOB s.r.o
Ambulancia pre deti a dorast
Lekár : MUDr. YACOOB Mahboob

Pondelok         07:00 – 14:00 hod.
Utorok              07:00 – 14:00 hod.
Streda              07:00 – 13:00 hod.
Štvrtok             07:00 – 14:00 hod.
Piatok              07:00 – 11:00 hod.

Odbery: Pondelok a Streda od 07:00 do 07:30 hod.
Prevencia a očkovanie: Streda a Štvrtok od 11:00 do 13:00

Naliehavé stavy oznámiť lekárovi na tel. č. : 0905 411 557

Dotazníkový prieskum

Oznamujeme občanom, že študenti UPJŠ Košice – prírodovedecká fakulta, budú realizovať v našej obci
od utorka 15.3. do štvrtka 17.3.2016 dotazníkový prieskum,
ktorý bude zameraný na postavenie rôznych kategórií obcí v sídelnom systéme regiónu.