Dotazníkový prieskum

Oznamujeme občanom, že študenti UPJŠ Košice – prírodovedecká fakulta, budú realizovať v našej obci
od utorka 15.3. do štvrtka 17.3.2016 dotazníkový prieskum,
ktorý bude zameraný na postavenie rôznych kategórií obcí v sídelnom systéme regiónu.