Ponuka – plastové nádoby na odpad

zlta-konvaObec Smolník v spolupráci s obchodnou spoločnosťou Lesy Smolník s.r.o. ponúka širokej verejnosti na predaj plastovú nádobu žltej farby (viď obrázok) vhodnú pre zber komunálneho a priemyselného odpadu. Hmotnosť 9 kg, objem 120 l, gumové kolieska. Nevhodné pre ukladanie popola.

Bežná cena je 37 € s DPH, momentálna akciová cena je 25 € s DPH.

V prípade Vášho záujmu prosím kontaktujte p. Švedovú na t. č. 0918 765 322

KOMINÁRSTVO – služby v Smolníku

Oznamujeme širokej verejnosti, že dňa 03.05.2016 bude svoje služby v našej obci ponúkať KOMINÁRSTVO – Marta Kakalejčíková Spišská Nová Ves. Žiadame občanov, ktorí majú záujem, aby sa nahlásili na Obecnom úrade pri p. Čečovej.

ZŠ s MŠ Smolník – Zápis do prvého ročníka

V súlade s VZN obce Smolník č. 42/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Smolníku oznamuje, že zápis do prvého ročníka v šk. roku 2016/2017 sa uskutoční

v budove č. 526 (1. A 2. Trieda MŠ) v Smolníku
dňa 20.04.2016 od 13.30 do 15.30 hod.

 

Osemročné Gymnázium v Gelnici – Zápis 2016/17

Riaditeľstvo Gymnázia Gelnica oznamuje rodičom, že v školskom roku 2016/2017 znovu otvára aj 1 triedu osemročného štúdia, ktorá je určená pre šikovných žiakov končiacich 5. ročník základnej školy.

V rámci modernizácie vzdelávania môžu vybraní záujemcovia po skončení prijímacieho konania získať do užívania digitálny tablet na celé obdobie štúdia.

Prihlášky do Prímy osemročného štúdia potvrdené detským lekárom je potrebné doručiť do 20. apríla 2016.

Bližšie informácie môžete získať osobne

  • na Gymnáziu Gelnica
  • na t. č. 48 21 296
  • na stránke školy www.gymgl.sk

ÚSPORA DOMÁCNOSTIAM – dotácie na obnoviteľné zdroje energií

Oznamujeme širokej verejnosti, že súkromná spoločnosť prostredníctvom projektu
ÚSPORA DOMÁCNOSTIAM
prideľuje dotácie na obnoviteľné zdroje energií. Dotácie sú určené rodinným domom pre zariadenia, ako je fotovoltika, solárny kolektor a tepelné čerpadlá, ktoré nahradia elektrinu a plyn v domácnosti. Stretnutie záujemcov sa uskutoční v piatok 8.4.2016 o 17.00 hodine v Reštaurácii Alžbetin Dom. Projekty budú k dispozícii aj na OcÚ.

Pozrieť udalosť

Detský lekár – zmena ordinačných hodín

YACOOB s.r.o
Ambulancia pre deti a dorast
Lekár : MUDr. YACOOB Mahboob

Pondelok         07:00 – 14:00 hod.
Utorok              07:00 – 14:00 hod.
Streda              07:00 – 13:00 hod.
Štvrtok             07:00 – 14:00 hod.
Piatok              07:00 – 11:00 hod.

Odbery: Pondelok a Streda od 07:00 do 07:30 hod.
Prevencia a očkovanie: Streda a Štvrtok od 11:00 do 13:00

Naliehavé stavy oznámiť lekárovi na tel. č. : 0905 411 557

Dotazníkový prieskum

Oznamujeme občanom, že študenti UPJŠ Košice – prírodovedecká fakulta, budú realizovať v našej obci
od utorka 15.3. do štvrtka 17.3.2016 dotazníkový prieskum,
ktorý bude zameraný na postavenie rôznych kategórií obcí v sídelnom systéme regiónu.