E-kniha: BRÁŇTE SA!

Kniha, ktorá obsahuje veľmi veľa užitočných informácií o reálnej sebaobrane.

Sebaobranný systém KOBUKRAV, ktorý spolu so špecialistami vyvinul expert na sebaobranu a bezpečnosť Tibor Sklut, predstavuje jednoduché a vďaka špeciálnej pomôcke kobutan aj veľmi účinné techniky, schopné ochrániť zdravie či dokonca život.

Jeho výhodou je najmä to, že je určený pre každého, bez ohľadu na vek či pohlavie. Pomenovanie Kobukrav vzniklo spojením dvoch základných elementov, ktoré tento spôsob sebaobrany charakterizujú.

KOBUTAN + KRAV MAGA = KOBUKRAV

KOBUKRAV je japonská pomôcka slúžiaca na sebaobranu. KRAV MAGA  je izraelská špeciálna sebaobrana,zamerané na boj zblízka. Zakladateľom  Krav Magy bol Imi Lichtenfeld, rodák z Bratislavy.

Zakladateľ a tréner sebaobranného systému Kobukrav, Tibor Sklut, svoje skúsenosti s bojom získal ako zástupca izraelskej antiteroristickej organizácie I.S.A.T.I. pre Strednú Európu. Absolvoval viaceré kurzy o bezpečnosti a sebaobrane v izraelských špeciálnych jednotkách, ako aj v ďalších krajinách. Znalosti nadobudnuté v praxi ho viedli k vytvoreniu zjednodušenej verzie pouličného boja, vhodného naozaj pre všetkých.Naučte sa jedinečný systém sebaobrany KOBUKRAV priamo od jeho tvorcu a ubráňte sa aj v tých najzložitejších situáciách.

 

Kobukrav e-book sk.

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020

Elektronická adresa pre doručovanie žiadostí o voľbu poštou : obecnyuradsmolnik@stonline.sk alebo matrikasmolnik@mail.t-com.sk .

Informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa budú zdržiavať mimo územia Slovenskej republiky sú uvedené na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky : http://www.minv.sk/?nr20-posta2

Zasadnutie rady školy

Dňa 21. októbra 2019 o 15:00 h sa v priestoroch Obecného úradu v Smolníku uskutoční zasadnutie rady školy.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba overovateľa.
  3. Správa riaditeľa školy o VVV za školský rok 2018 – 2019
  4. Personálne zabezpečenie vyučovania v školskom roku 2019 – 2020
  5. Rôzne
  6. Návrh na uznesenia.
  7. Záver.

 

V Úhornej dňa 4. októbra 2019.

 

 

Roman König

predseda rady školy

Zakladanie čiernych skládok

Obec Smolník zabezpečuje pre obyvateľov obce a chalupárov širokú sieť možností legálneho nakladania s odpadmi, ktorého popis je zverejnený aj na webovej stránke obce. Napriek úsiliu obce sa v našom katastrálnom území objavujú  „čierne skládky“.  Zverejnené snímky vypovedajú o vzťahu niektorých z nás k životnému prostrediu a k nám ostatným, ktorí sa zapojili do systému  nakladania s odpadmi.

Za účelom vykonania opatrení na zamedzenie vzniku nových nelegálnych skládok,  žiadame občanov o pomoc pri odhaľovaní osôb, ktoré ich zakladajú.  Ak budú tieto osoby identifikované,  všetky náklady na sanáciu vzniknutej skládky nebude znášať obec, ale vinník.

Za spoluprácu ďakuje starosta obce Radoslav Dlugoš

FK OL Baník Smolník

Futbalový klub obce Smolník – FK OL Baník Smolník, ktorého predsedom je starosta obce Radoslav Dlugoš, dostal do daru futbalové lopty od partnerského klubu SŠK Bílovec na Morave, ktorého trénerom je Peter Šloff. Za tento dar veľmi pekne ďakujeme, lopty boli odovzdané riaditeľovi ZŠ s MŠ v Smolníku pánovi Mgr. Mikulášovi Barnovi na ich ďalšie športové využitie pre žiakov našej školy.

Nelegálna skládka

Ešte stále existujú medzi nami ľudia, ktorí dokážu vytvoriť takúto skládku.

Nezodpovedná osoba  si dala námahu vyniesť odpad za obec, hoci menej náročné je vyseparovaný odpad  uložiť do nádob, ktoré sú rozmiestnené po obci alebo na Zberný dvor, /ak už doma neseparuje/. Navyše jej konanie si opätovne vynútilo vynaložiť prácu a financie na likvidáciu nelegálnej skládky.

Vážení občania, všímajme si ľudí, ktorí takto ľahostajne pristupujú k nášmu životnému prostrediu, aby oni sami mohli byť postihnutí za porušovanie zákona o odpadoch.

Radoslav Dlugoš, starosta obce

Vrtuľník na zelenom ihrisku

Oznamujeme občanom, že z dôvodu prác na Orange stožiari pristane 30.09.2019 o 15:00 hod na zelenom ihrisku vrtuľník.

Kontajner určený na bioodpad

Firma Brantner Nova, ktorá zabezpečuje v obci vývoz odpadov, opätovne  upozornila a neodviezla obsah kontajnera určeného na bio odpad z dôvodu, že sa v ňom nachádzal aj iní odpad – viď. obrázok.  (Smolník – Turbína č. 372)