Kominárstvo

Kominárstvo Dobrý komín od Vila ponúka kontrolu a čistenie komínov za 10 e. V cene je už zahrnutá doprava aj správa o kontrole čistenia komínu. Ďalej ponúka firma vložkovanie a frézovanie komínov s 20 % júnovou zľavou. Prosíme záujemcov, aby sa nahlásili na obecnom úrade do 20.06.2019.

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 17.07.2019 v čase od 7:20 hod do 18:30 hod bude prerušená distribúcia elektriny v celej obci Smolník.

Oznámenie o doručení zásielky – verejná vyhláška

Obec Smolník oznamuje občianke : Agáta Maliková, trvale bytom Obec Smolník, že na obec Smolník bola dňa 07.06.2019 doručená listová zásielka, ktorej odosielateľom je Okresný súd Spišská Nová Ves, Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves.

Zásielku si môže menovaná prevziať na obecnom úrade v pracovných dňoch v čase úradných hodín.

Toto oznámenie bude vyvesené 15 dní.

Vyvesené 11.06.2019

Zvesené 26.06.2019

 

Radoslav Dlugoš, starosta obce