Žiadosť o pomoc – zakladanie nelegálnych skládok

Obec Smolník opakovane dostáva oznámenia o nezákonnom umiestnení odpadu na lesných pozemkoch.

Preto sa obraciame na občanov so žiadosťou o pomoc pri objasňovaní osôb, ktoré zakladajú tieto nelegálne skládky.

Zobrazená skládka sa nachádza po pravej strane cesty pod ” Jazerom” . sken460

Obec Smolník doplnila na jazere odpadkové koše, kontajner na separovaný odpad, pravidelne ich vyprázdňuje, zbiera rozhádzaný odpad, likviduje  na svoje náklady odpad, ktorý je vyzbieraný aj v okolí, následne ho separuje,

udržiava trávnik s odvozením bioodpadu.

Nedovoľme zničiť úsilie obce o skrášlenie každej jej časti, niekoľkými jednotlivcami.

S úctou

 

Radoslav Dlugoš, starosta obce

Stomatologická ambulancia

Stomatologická ambulancia MUDr. Heleny Sopkovej oznamuje že, pani doktorka bude ordinovať vo štvrtok  12.09.2019 od 8:00 hod do 12:00 hod.

Pravidelný ročný odpočet elektromerov

Východoslovenská distribučná, a. s. bude prevádzať dňa 4.9.2019 to je streda, pravidelný ročný odpočet elektromerov, preto žiadame odberateľov o sprístupnenie elektromerov a zabezpečenie si svojich domácich psov v čase od 7:00 do 16: 00 hodiny.

Kniha Baníctvo a Spiš vo fotografii na predaj

Obec Smolník ponúka širokej verejnosti na predaj knihu Baníctvo a Spiš vo fotografii.

Autor knihy: Milan Baláži

Vydavateľstvo: Polygraf print spol. s. r. o.

ISBN 978-80-973071-0-3

Cena knihy: 11 eur

Meranie vlhkosti muriva 4.9.2019

Vážení občania,

firma HELAS FSS s.r.o. vykonáva na Slovensku vo vybratých obciach
štatistický prieskum mokrých domov.
Do Vašej obce príde pracovník firmy dňa 4.9. 2019 t.j. v stredu.
S občanmi, ktorí súhlasia, vypíše jednoduchý dotazník.
U občanov, ktorí budú mať záujem, prevedie pracovník firmy  bezplatné merania mokrých múrov.

Ján Hamáček, konateľ spoločnosti

Otváracie hodiny reštaurácie a pohostinstva Alžbetin dom

V dňoch 29.8. – 1.9.2019 sú otváracie hodiny reštaurácie a pohostinstva Alžbetin dom nasledovné:

 

                                pohostinstvo                                reštaurácia

29.8.2019            14.00  —    22.00                              zatvorené (k dispozicii kuchár)

30.8.2019           11.00 —    23.00                                11.30    —    15.00

31.8.2019            11.00  —  23.00                               zatvorené

1.9.2019               14.00 —   22.00                                zatvorené

Odborné vyšetrenie zraku

Dňa 19.08.2019 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať odborne skontrolovať vnútroočný tlak, dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred reštauráciou Alžbetin dom, v čase od 11:00 do 12:00 hod, v prípade záujmu aj dlhšie.

 

Dňa 20.08.2019 od 10:15 do 11:15 hod sa v zasadačke obecného úradu v Smolníku uskutoční odborné vyšetrenie zraku občianskym združením SuperOčko.Ponuka pre domácich pestovateľov, chovateľov, remeselníkov

Správca internetovej stránky www.slovenskyvyrobca.sk, ktorá slúži výhradne slovenským výrobcom a občanom, ponúka celoročnú bezplatnú registráciu pod kategóriou  „Prebytky občanov miest a obcí Slovenska“, pre všetkých pestovateľov, chovateľov a remeselníkov. V konečnom výsledku si tam môžete vytvoriť vlastnú web stránku a nemusíte každý rok platiť za „Doménu“ a „Web hosting“.  Máte tam všetky základné údaje vrátane 6 ks fotiek, ktoré môžete kedykoľvek meniť. Takouto formou môžete predávať prebytok úrody, zvierat, či remeselnícke výrobky.

Oprava miestnej komunikácie v časti Spálená Huta

Oznamujeme občanom, že v dňoch 11.07. – 12.07.2019 sa bude realizovať oprava úseku miestnej komunikácie v časti Spálená Huta. Z uvedeného dôvodu bude prechod motorovým vozidlám zakázaný a to až do ukončenia prác !

Predaj nádob na odpad

Obec Smolník v spolupráci s obchodnou spoločnosťou Lesy Smolník s.r.o., zisťuje predbežný záujem širokej verejnosti o kúpu nových plastových, prípadne plechových nádob na zber komunálneho a priemyselného odpadu.

V ponuke sú:

  • nové plastové nádoby (v rôznych farbách – triedenie odpadu) s objemom 120 l, hmotnosťou 9 kg, s gumovými kolieskami vhodné pre zber komunálneho a priemyselného odpadu, nevhodné pre ukladanie popola v cene 25 e
  • nové plechové nádoby v dvoch typoch:
    • nádoba z tenšieho plechu v cene 38 e
    • nádoba z hrubšieho plechu v cene 40 e

V prípade Vášho záujmu prosím kontaktujte pani Švedovú na tel. č. 0918 765 322 do 31.júla 2019 !!!