v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Smolník : od č.d. 40 po č.d. 42:


11. december 2018 od 08:30 h do 16:30 h

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Smolník: č.d. 27, 29-35, 47-68, 70-102, 127-129, 256, 258, 259, 261, 262, 264-266, 269-285, 370-377, 446, 447, 449, 474, 477-487, 549, 551, 557, 653:


12. december 2018 od 07:20 h do 16:00 h

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Smolník č.d. 400-405, 407-418, 420-428, 430, 432, 434-437, 439-445, 451, 453-473, 488-492, 494-498, 500-502, 504-507, 509-522, 552, 555, 558:


13. december 2018 od 07:40 h do 16:30 h

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Smolník č.d. 175-182, 192-194, 196-198, 201, 202, 212, 213, 215, 217-220, 287, 315-324, 332, 523-525, 527, 528, 569:


14. december 2018 od 07:20 h do 13:00 h