Správca internetovej stránky www.slovenskyvyrobca.sk, ktorá slúži výhradne slovenským výrobcom a občanom, ponúka celoročnú bezplatnú registráciu pod kategóriou  „Prebytky občanov miest a obcí Slovenska“, pre všetkých pestovateľov, chovateľov a remeselníkov. V konečnom výsledku si tam môžete vytvoriť vlastnú web stránku a nemusíte každý rok platiť za „Doménu“ a „Web hosting“.  Máte tam všetky základné údaje vrátane 6 ks fotiek, ktoré môžete kedykoľvek meniť. Takouto formou môžete predávať prebytok úrody, zvierat, či remeselnícke výrobky.