VSD Košice a.s. bude prevádzkovať v dňoch 6. -7. 9. 2018 pravidelný ročný odpočet elektromerov,

preto žiadame odberateľov o sprístupnenie elektromerov a zabezpečenie psov v čase od 7:30 – 15:00.