Východoslovenská distribučná, a. s. bude prevádzať dňa 4.9.2019 to je streda, pravidelný ročný odpočet elektromerov, preto žiadame odberateľov o sprístupnenie elektromerov a zabezpečenie si svojich domácich psov v čase od 7:00 do 16: 00 hodiny.