Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že pre odberné miesto v obci Smolník :

úseky-č.d. 183, 186, 187, od č.d. 189 po č.d. 191, od č.d. 221 po č.d. 224, od č.d. 226 po č.d. 240, od č.d. 242 po č.d. 245, od č.d. 247 po č.d. 256, č.d. 256, 258, 259, 261, od č.d. 262 po č. d. 266, od č.d. 269 po č.d. 286, od č.d. 288 po č.d. 291, od č.d. 294 po č.d. 296, 298, od č.d 300 po č.d. 314, od č.dl 535 po č.d. 538, 545, 551 653

bude v termíne 28. február 2017 od 7.30 hod. do 12.30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.